Dagbarnvårdare & Vikariesystem

Vi är några dagbarnvårdare som arbetar tillsammans och bor nära varandra. Därför kan vi erbjuda ett väl fungerande vikariesystem. Eftersom vi träffar varandra regelbundet känner barnen varandra och känner sig trygga med de vuxna.

Dagbarnvårdare i samarbete

Valeria Martchinkova

Mitt familjedaghem erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Jag arbetar med förskolans läroplan. Mitt mål är att alla barn ska trivas, ha roligt och känna trygghet när de är hos mig. Jag ser därför till att verksamheten är rolig, stimulerande och väl strukturerad med fasta rutiner och återkommande aktiviteter. Alla barn ska känna sig omtyckta och betydelsefulla så att de bygger upp en bra självklänsla.


Bor:  Strömfallsvägen 24, 
Mobil: 073-533 01 13
Mail: valeriasfdh@mac.com


 

Eva Carlsson

Utbildad barnskötare 0 - 12 år. Mitt mål är att få  glada o trygga barn i en lugn, trygg o rolig hemmiljö, föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos mig. Alla barn ska känna sig lika mycket värda. Den fria leken är viktig och till den finns det utrymme för varje dag..
Jag har ett bra samarbete med andra familjedaghem och vi träffas flera gånger i veckan och har olika aktiviteter. Vi har ett bra fungerande vikariesystem.
Jag har utvecklingssamtal, föräldramöten.


Bor:  Runöbacken 46
Mobil: 073-511 20 69
Mail: eva_yvonne_carlsson@hotmail.com

Rossana Bretti

Jag har som mål att få barnen trygga och harmoniska i en rolig och stimulerande hemmiljö.
I mitt familjedaghem har vi återkommande aktiviteter varje vecka som t ex. skog, skapande och gymnastik.
www.rossanasfamiljedaghem.se

Bor:  Strömfallsvägen 44,

Mobil: 070-238 24 05
Mail: bretti1@hotmail.com

Jessica Wååg

Arbetar i liten grupp, 5-6 barn från 1-5 år. Bor i radhus i Runö Backen där det finns många lekparker och fina grönområden. Målsättningen är att barnen ska känna sig trygga och ha roligt i en stimulerande och lugn hemmiljö där alla är lika mycket värda. Har ett bra samarbete med andra familjedaghem och deltar i gemensamma aktiviteter varje vecka.


Bor: Strömfallsvägen 2, 
Mobil: 0739-484 616
Mail: jessica.waag@yahoo.se
 

Eva Rosendahl

Förskollärare som insett  familjedaghemmets fantastiska möjlighet att ge barn en lärorik och skojig förskoletid i trygg hemmiljö.

Bor:  Hantverksvägen 49, 
Mobil: 073-698 05 21
Mail: rosendahl_eva@yahoo.se