MÅL

Mål med verksamheten är

   

  •   ...att få barnen trygga och harmoniska i en rolig och stimulerande miljö  

   

  •   ...att alla barn följs upp genom dokumentation och utvecklignssamtal  

   

  •   ...att ha återkommande aktiviteter varje vecka, tex gymnastik, att vara i skogen och att skapa  

   

  •   ...att använda Förskolans Läroplan och Allmänna Råd för Familjedaghem som vägledning  
 
  •   ...viktigast av allt, tillfällen för fri lek både inne och ute!