Därför väljer vi familjedaghem i Runö Backe:

- Små barngrupper
- Barnen trivs och föräldrarna känner sig trygga (enligt den årliga enkäten)
- Genomtänkta planeringar varje termin, mål och handlingsplaner
- Dokumentation för det livslånga lärandet
- Föräldrarmöte och utvecklinssamtal 1 gång/termin
- Rolig och stimulerande hemmiljö
- Fina gårdar/lekplatser i området som uppmuntrar till rörelse och den fria leken.
- Nära till kommunikationer (bussar och tåg)

STYRDDOKUMENT


Förskole- och fritidshemstaxa fr.o.m 1 januari 2020
Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka,
barn 1-2 år

Barn nr 1                3 % av inkomsten dock högst       1 478 kr/mån
Barn nr 2                2 % av inkomsten dock högst          986 kr/mån
Barn nr 3                1 % av inkomsten dock högst         493 kr/mån
Barn nr 4                ingen avgift
Förskoleverksamhet, mer än 15 timmar per vecka,
barn
3-5 år inkl. reducering

för allmän förskola
Barn nr 1                   2,25 % av inkomsten dock högst      1 109 kr/mån
Barn nr 2                  1,25 % av inkomsten dock högst          616 kr/mån
Barn nr 3                   1,00 % av inkomsten dock högst        493 kr/mån
Barn nr 4                      ingen avgift
Förskoleverksamhet, mer än 15 tim per vecka, barn 1-2 år som erbjudits förskola enligt skollagen 8 kap. 7§, 16§
FÖRÄLDRARLEDIGA/ARBETSLÖSA

Barn nr 1                 2,25 % av inkomsten dock högst           1 109 kr/mån
Barn nr 2                 1,25 % av inkomsten dock högst              616 kr/mån
Barn nr 3                  1,00 % av inkomsten dock högst            493 kr/mån
Barn nr 4                     ingen avgift
Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 1-2 år
Barn nr 1               2,5 % av inkomsten dock högst      1 232 kr/mån
Barn nr 2               1,5 % av inkomsten dock högst          739 kr/mån
Barn nr 3                 1 % av inkomsten dock högst           493 kr/mån
Barn nr 4                  ingen avgift
Förskoleverksamhet, max 15 timmar per vecka, barn 3-5 år inkl. reducering
för allmän förskola
Barn nr 1                1,15 % av inkomsten dock högst        567 kr/mån
Barn nr 2                0,6 % av inkomsten dock högst         296 kr/mån
Barn nr 3               0,6 % av inkomsten dock högst          296 kr/mån
Barn nr 4                  ingen avgift
 
 

MAXTAXA 2020
Inkomsttaket är 49 280 kr/mån från och med 1 januari 2020.