VÄLKOMMEN!

Därför ska vi välja familjedaghem i Runö Backe:

- Små barngrupper
- Barnen trivs och föräldrarna känner sig trygga
 (enligt den årliga enkäten)
- Genomtänkta planeringar varje termin, mål och handlingsplaner
- Dokumentation för det livslånga lärandet
- Föräldrarmöte och utvecklingssamtal 1 gång/termin
- Rolig och stimulerande hemmiljö
- Fina gårdar/lekplatser i området som uppmuntrar till rörelse och den    fria leken.
- Nära till kommunikationer

Mål med verksamheten

Vårt mål är att få barnen trygga och harmoniska i en rolig och stimulerande miljö. Vi har aktiviteter varje vecka där vi i teamet samarbetar tillsammans med barnen. Vi använder förskolans läroplan och allmänna råd för familjedaghem. Du kan läsa mer om våra mål om du klickar dig vidare här.

VÅRtermin 2024

Läs mer om vad vi gör under vårterminen här.

DAGBARNVÅRDARE I SAMARBETE & Vikariesystem

Vi är några dagbarnvårdare som arbetar tillsammans och bor nära varandra. Därför kan vi erbjuda ett väl fungerande vikariesystem. Eftersom vi träffar varandra regelbundet känner barnen varandra och känner sig trygga med de vuxna. För att läsa mer om oss gå in här.

Styrdokument

Här kan du se våra styrdokument tex , Allmäna råd för familjedaghem, lika behandlingsplan. 

ANSÖK OM PLATS I FAMILJEDAGHEM

Vill du ställa ditt barn i kö hos oss?

Gå in på Österåkers hemsida och logga in med e-legitimation, bankid eller sms.

Har du problem så kan du kontakta kundval på kundval@osteraker.se
för att få hjälp!

OBS! Maxtaxa gäller hos oss. Läs mer om det på fliken STYRDOKUMENT