MÅL

Mål med verksamheten är

   

  •   ...att få barnen trygga och harmoniska i en rolig och stimulerande miljö  

   

  •   ...att alla barn följs upp genom dokumentation och utvecklignssamtal  

   

  •   ...att ha återkommande aktiviteter varje vecka, tex gymnastik, att vara i skogen och att skapa  

   

  •   ...att använda Förskolans Läroplan och Allmänna Råd för Familjedaghem som vägledning  
 
  •   ...viktigast av allt, tillfällen för fri lek både inne och ute!  
Väpplarna

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.